1.1 : Exposure

  • ဒီအခန်းမှာ Video တစ်ခုကို ရိုက်ကူး ဖန်တီးတဲ့ အခါမှာ အရေးကြီးဆုံး အချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Exposure ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို စတင် ရှင်းပြပေးမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်…။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X